Vi er, men også på vej til at blive

Man må erkende at ingen IT-løsning er uforanderlig. Fremtiden er det de færreste beskåret at have indsigt i,
men besidder man en ressource som kreative medarbejdere, fantasi, nysgerrighed og drømme, har man lagt kimen
til et inspirerende miljø, som danner god grobund for innovative og dynamiske løsninger - for fremtiden.Lasse Bro Jessen

Lasse Bro Jessen (10/3 2003), LBJ ApS